Skip to content

Utmärkelser och Vandringspriser

Den 26 april 1972 fyllde generalmajor Nils Söderberg 75 år. Representanter för SFF överlämnade därvid en penninggåva, avsedd som grundplåt till en medalj eller plakett, som skulle bära Nils Söderbergs namn och utdelas för förtjänster inom det flyghistoriska området.

Förteckning över Söderbergplaketten finner du här

Hedersdipl-mod

Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat SFF:s ändamål. Hedersmedlemskap föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.

Förteckning över Hedersmedlemmar finner du här

Priset delas ut vid svenska EAA (chapter 222) årliga Fly-in för bästa vidmakthållande av original eller restaurering och som härigenom håller svensk flyghistoria, civil som militär, levande och flygande. För att vara aktuell måste vinnande objekt vara av ett luftfartyg som brukats i Sverige. Vinnande objekt måste vara minst 30 år gammalt. Vinnaren utses efter bedömning av kommitté eller person utsedd av SFF:s styrelse.

Vinnare av SFF vandringspris Veteranflygpriset finner du här

SFFFortj

Förtjänstmedalj utdelas till person, inom eller utom SFF, som gjort synnerligen värdefulla insatser vilka främjat föreningens ändamål och verksamhet.
SFF förtjänstmedalj i brons utdelas till person inom SFF som gjort värdefulla insatser för att främja föreningens ändamål och verksamhet.
Förtjänstplaketten kan ges till föreningar/organisationer som utfört en förtjänstfull flyghistorisk gärning i Sverige.

Mottagare av SFF Förtjänstmedalj & plakett finner du här

Checka in/ut hos SFF