Skip to content

Svenska flygmuseer eller museer med flyganknytning

SFF har som ambition att hålla denna lista uppdaterad med en kort information om innehåll och en länk till respektive museum där aktuell information finns om exv öppettider. 

SFF tar gärna emot uppdateringar och tips om andra museer eller platser med flyghistoriska utställningar.

e-post till SFF Sekreterare: sekr@flyghistoria.org

Här är ett dokument kring: Statens historiska muséer; Museer på nätet, kostnader för digitalisering av samlingarna.

BLEKINGE

Kallinge

Traditionsrum F 17 Kamratförening

Traditionsrums invigt. Kontakta F 17 kamratförening. www.f17kamratforening.se/

Karlskrona

Marinflyghangarer på Stumholmen Marinflyghangarer

Flyghangarer från marinflygets dagar. Hangar 3 och 4 finns bevarade vid Marinmuseum på Stumholmen i Karlskrona.

DALARNA

Siljansnäs

Siljans AirPark

Samlingen i Siljan AirPark är i stort sett hela Tekniska museets utställning “Svenskt Flyg 100 år” från 2010. Den flyttades upp till Siljansnäs tillsammans med ytterligare föremål från Tekniska museet, bl.a. Thulin A som flög på Gärdet, Thulin N samt Nybergs Flugan. www.airparkmuseum.se

GOTLAND

Bunge

Bunge Flygmuseum och Tingstäde Försvarsmuseum

Ett antal flygplan från tidigare nedlagda Visby Flygmuseum finns nu i hangar på Bunge respektive vid Tingstäde Försvarsmuseum. Se http://www.gotlandsforsvarsmuseum.se/index.html och http://www.bungeflygfalt.se

Visby

Gotlands Flygmuseum 

Museet har upphört. Den gamla stationsbyggnaden, vari delar av museet tidigare var inrymt, är såld till en privat entreprenör.

GÖTEBORG

Volvo Museum

Flygavdelning med AJS 37058 Viggen med uppskuren sida för att visa motorn samt flygmotorer och bilder. Museet är beläget på gamla Arendalsvarvet.

Aeroseum

Välkommen till Nordens största flygupplevelsecenter- Aeroseum – i tidigare F 9 berghangar “Nya berget” vid Säve Depå, Holmvägen 100 på Hisingen i Göteborg. Den världsunika anläggningen i Säve består av ett underjordiskt bergrum på 22 000 m2. Markområdet ovan jord är 70000 m2. Berghangaren färdigställdes 1955 och ligger nära 30 m under jord och byggdes vid dåvarande Göta Flygflottilj (F9) numera Säve Flygplats. Över 30 flygplan och 20 helikoptrar finns utställda.

Aktuell info på www.aeroseum.se eller 031-558300.

HALLAND

Halmstad

F 14 Förbandsmuseum

Förbandsmuseum, i skolmatsalens bottenvåning, invigt 12 juni 2004 och som huvudsakligen skildrar F 14 som flottilj och sedermera som skolförband. En stor samling fotografier, bl a kursfoton, ingår. 

Morup, norr Falkenberg

Swedish Forced Landing Collection

En permanent utställning i museet i Morup, norr om Falkenberg, där historien om och en mängd bärgade delar av den sk. “Skummeslövsmustangen” visas. Museets öppettider se hemsida. Övriga tider enligt överenskommelse antingen mail : flc@telia.com eller Ingvar Johansson tel: 070-8994431.

Ugglarp

Svedinos Bil- och Flygmuseum

Cirka 40 flygplan, hälften före detta svenska militära, några utländska militära och övriga är civila flygplan samt ett antal flygmotorer. Cirka 100 bilar, från förra sekelskiftet till omkr 1960. År 2000 påbörjades en ny hangar på 1800 m2. Alla flygplan vilka tidigare har stått utomhus finns nu under tak. Beläget 25 km nordväst om Halmstad utmed kustvägen mot Falkenberg. Avfart 48 från E6/E20 mot Ugglarp. Tfn 0346-43187.

HÄLSINGLAND

Söderhamn

F15 Flygmuseum

Hangar 81 på fd Hälsinge flygflottilj. Ett tiotal flygplan med en raritet – J 21A, en av endast två bevarade i Sverige. Körbar robotsimulator för flygplan 37. Utöver flygplanshallen finns ett antal rum som visar ordersal, värnpliktsförläggning, kommandocentral, traditionsrum, modellsamlingar mm. Tfn 0270-142 84.

JÄMTLAND

Östersund

Optand

F 4 flottilj.museum & Jämtlands Flyg- & Lottamuseum är numera egna delar som samverkar med TEKNIKLAND . Ligger i Optand, en mil syd Östersund vid E14, väl bevarat krigsflygfält från 1940-talet med hangarer (ladvärn), skyddsvärn och baracker kvar. Museet visar jämtländsk flyghistoria med 17 flygplan, motorer, kringutrustning, luftförsvarscentral, “Spökis”-utställning m m. Kombinerat med ett Lottamuseum som visar en helt intakt barack från 40-talet med original-inredning i kök och mäss.

www.flygolotta.se eller info@f4kamratforening.se Tfn Jämtlands Flyg- & Lottamuseum 0730-535280

NORRBOTTEN

Luleå

Flygets Hus – Norrbottens Flygmuseum

Projektet “Flygets Hus med Norrbottens Flygmuseum” syftar till att göra Norrbottens civila och militära flyghistoria tillgänglig för allmänheten.
Anm: Detta är ett planerat museum, ännu ej förverkligat och tills vidare lagt på is.

Flygmuseet F 21 Luleå

Det tidigare förbandsmuseet F 21 heter sedan 2009-01-08 “Flygmuseet F 21 Luleå” och drivs av “Föreningen flygmuseet F 21”. Museet ingår i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA). Placering och innehåll är oförändrade d.v.s. finns utanför vakten F 21 och speglar tillkomsten och utvecklingen av Norrbottens flygflottilj (F 21). Inomhus finns S 26 Mustang, J 28, S 29 och SK 60C. Utanför museet finns bl.a. flygplanen J 32B, S 35E, SF 37, SK 37 och JA 37. Sommartid även HKP 3 och HKP 4. Tfn 0920-23 41 35

Boden

Bodens försvarsmuseum

Norrbottens helikopterbat samlingar har införlivats i Bodens försvarsmuseum. HKP 2 och HKP 3C visas.

Vidsel

RFN Expo/Museum

RFN Vidsel museum presenterar RFN verksamhet och utveckling från tillkomsten 1958 fram till idag. Museet ligger inom flygplatsområdet som är militärt skyddsobjekt och normalt ej tillgängligt för allmänheten. Dock finns möjlighet att medge besök efter tillstånd från myndigheten. Guidning vid besök kan även ske av RFN veteranklubb som svarar för museet. Tfn 0929-37000 (växel).

NÄRKE

SKÅNE

Malmö Teknik och Sjöfartens Hus

Museum med flygavdelning, sex flygplan, Link-Trainer plus framkropp av Viscount och Tummeliten. Tekniska museets Thulin typ B är deponerat på Malmö museer och finns i utställningen, “Framtidens fordon – då och nu”. Flygmotorer, modeller och foton. Även bilar, båtar och annan teknik.  Tfn 040-341 000.

Stenbäcks Flygmuseum

Flygmuseum vid E65 Malmö-Ystad, 5 km väster om Skurup, avtag mot Häckeberga. Grupper föranmälan 0411-85 058

Landskrona Museum

En arbetets stad! ”Landskrona är en arbetets stad. Väldiga skorstenar resa sig i vädret och spy ut en svart rök över staden, som därigenom får det sanna fabriksutseendet”. Så beskrevs Landskrona år 1901. Under 1900-talet var staden en utpräglad industristad och i utställningen visas delar av företag och produkter som tillverkats och tillverkas – socker, flygplan, kläder, fröer, stridsvagnar, dörröppnare mm. Utställningen visar en Thulin NA, Thulinmotorer och fotomontage. Tfn 0418-473 123

Ljungbyheds Militärhistoriska Museum

Allt sedan slutet av 1600-talet har infanterister, dragoner och husarer övat på Ljungby och Bonarps hedar. Det var också här, som 1910, för första gången ett svenskbyggt flygplan med svensk pilot (Nyrop) flög i svenskt luftrum. Förutom flygmateriel finns här en unik samling muckartavlor. Dessutom visas över 30 fantastiska karikatyrer från 1930-talet av Stig Oscar Karlsson, även Sexton kallad. Museets hemsida nås på www.lmhm.se

S16 Sländan

Luftförsvarsgruppcentral S16 Sländan. Luftförsvarsgruppcentral S16 , kodnamn ”Sländan”, i Åstorp byggdes 1953-54 och betjänades av 101:a luftbevakningskompaniet fram till nedläggningen av hela det optiska luftbevakningssystemet 1994.

Helsingborg

Nära till Helsingør och Danmarks Tekniske Museum
Danmarks största flygmuseum med ca 30 flygplan, med “jättar” som DC-3, Catalina och Caravelle inomhus. Museet är beläget vid södra utfarten alldeles intill E47/E55 mot Köpenhamn. Tfn 0045 4922611.

 

Simrishamn

Autoseum

Autoseum är ett av Sveriges förnämsta motormuseum med såväl bilar som motorcyklar samt en Draken, en Safir och en helikopter i utställningen. Autoseum ligger på Fabriksgatan 10, 272 36 Simrishamn. Telefon 0414- 137 80. E-post; info@autoseum.se

Viken

Beredskapsmuseet

Ett annorlunda museum strax norr om Helsingborg som visar skyddsrum, kustartilleri och utställningar med inslag om flyg från beredskapsåren 1939-1945. Tel 042-22 40 39.

 

Ängelholm

Ängelholms Flygmuseum, f d F 10

F 10 Flottiljmuseum på f d F 10 i Ängelholm. En fin anläggning med flygplan J 22, J 28C, J 29F,  J 35J, Hkp 3, SF 37, JAS 39, Sk 50 och SK 60, omfattande kringutrustning, arkiv och tre fungerande flygsimulator. J 22:an motorkörs vid speciella tillfällen. Museet drivs av F 10 kamratförening och är södra Sveriges största militära flygmuseum.

Tfn 0431-148 10. E-post info@f10kamratforening.se .

 

Österlen

Österlens Flygmuseum

Flygmuseum med bl. a. Lansen, Viggen, B3LA och ett stort antal J 35 Draken, varav över 15 st i utställningen. Östra Vemmerlöv, Östbo 1, SE-272 97 Gärsnäs
Tel 0737 305536
osterlensflygmuseum@yahoo.se

SMÅLAND

Gränna

Grenna Museum, André utställning 

Vid torget i Gränna. Utrustning från Andrée-expeditionen mot Nordpolen och från Andrées ballongverksamhet i Sverige.  Tfn 0390-41015.

STORSTOCKHOLM

Arlanda flygplats

Arlanda Flygsamlingar

Samlingarna finns vid Arlanda och omfattar ett 15-tal flygplan och omfattande kringutrustning. Arlanda Flygmuseums Vänner arbetar med att vårda samlingarna. Här finns bland annat Junkers W 34, Götaverken GV-38, Lockheed 12 Electra och Douglas AD-4W skyraider. 

Arlanda Flygsamlingar – Grunden till ett permanent svenskt civilt luftfartsmuseum.

Tekniska Museet

Beläget på norra Djurgården. Har en flygavdelning med några flygplan och motorer. Även mycket annat inom teknikområdet.
Tfn 08-450 56 00.

Postmuseum

Beläget i Gamla Stan. Visar bilder m m om postflyget. Tfn 08-781 17 55.

Polismuseet

Museum i anslutning till Tekniska Museet som innehåller dels f d Polismuseet, dels f d Polistekniska museet. I museet finns bl a polishelikopter typ Bell 47 samt en JetRanger på pelare utanför ingången.

Södertälje

Scanias industrimuseum och utställningshall, Wallenberghallen 

Scanias industrimuseum och utställningshall. Mercedesmotor minner om tiden för tillverkning av flygmotorer. Tfn 08-553 825 00.

 

SÖDERMANLAND

Nyköping, Skavsta

F11 Museum

Sveriges flygspaningsmuseum, visar tre spaningsflygplan typ S 29C, S 32C, S 35E samt SF 37 kpl. framdel, flygkameror, en mobil underrättelsepluton med stabsvagn, fototolkning m m, omfattande fotoutställning som visar arbetet på ett spaningsförband. 

Museet har idag 3 simulatorer i drift, SK60 (Sveriges enda civila dome-simulator), Viggen, och Piper Navajo. 
Under 2020 kommer en JAS-simulator också  att tas i drift.

Flygsimulatorerna bokas på hemsidan www.f11museum.se

 

Eskilstuna

Eskilstuna Flygmuseum

De flyghistoriska föremål som fanns på Kjula är flyttade till Västerås Flygmuseum, där Eskilstuna Flygmuseum numer ingår. 

UPPLAND

Uppsala, f d F 16

F 16/F 20 Museum

Garnisonsmuseum för f d F 16 och F 20. Normalt ej tillgängligt för allmänheten. Kontakta F 16 kamratförening.

VÄRMLAND

Brattforsheden

Krigsflygfält 16, Brattforsheden

Krigsflygfält från 1940-talet med bevarade byggnader m m som under hand återskapas till ursprungsskick med stöd av bl a Riksantikvarieämbetet.

VÄSTERBOTTEN

Vännäs

Vännäs Motor och Flygmuseum

Vännäs har en ganska lång och omfattande flyghistoria, redan i början av 20-talet började man flyga här. Museet finns i den gamla hangaren, som uppfördes 1927. Flygplatsen lades ned i slutet av 1960-talet.

VÄSTERGÖTLAND

Segelflygmuseet på Ålleberg

På toppen av Ålleberg, flyghistorisk segelflygmark strax öster om Falköping, finns ett flertal segelflygplan med kringutrustning i ett segelflygmuseum. En del av planen är ännu luftvärdiga. Museet är beläget i Gamla hangaren vid Segelflygskolan Ålleberg, skylt från väg 47, 5 km från Falköping. 

Tfn 0515-371 85

Såtenäs

F 7 Gårds- och Flottiljmuseum

Beläget utanför flottiljvakten vid F 7 Såtenäs. Fotoexposé och kringutrustning.

Tel: 070-887 00 16

Swedish Air Force Historic Flight

Swedish Air Force Historic Flight sitt ursprung i Västgöta Veteranflygförening. 2008 ändrades namnet till Swedish Air Force Historic Flight.  Underhåller till luftvärdigt skick och flyger med Sk16, Sk 50, Sk 60A, Sk 61, J 28C, J 29, J 34 , Sk 35C och AJS 37 på flygdagar i Sverige och Europa. 

Förvarar och underhåller A 32A, 3 st J 32B, J 35J och Sk 37 i väntan på tillstånd för att få flera av dem luftvärdiga igen.

Karlsborg

Fästningsmuseet

Karlsborgs Fästningsmuseum har guldkorn ur flygvapnets och F6 historia från 1913 till 1994. Här finns fina flygplansmodeller och spännande föremål. Pilotutrustning och flygplansinteriörer. Visas gör också världens första serietillverkade katapultstol och en fast ballong, för bl.a. spaning, från 1920.  Tfn 0505-451 826

 

Trollhättan 

Saab Bilmuseum

I taket, innanför entrén står en Saab 91A Safir uppställd på takbalkarna.
Fv-nr 91104 och märkt F 8 – 4.

VÄSTMANLAND

Västerås Flygmuseum

På gamla F 1 i CVV-hangaren. Ett “Flygande museum” som drivs av flera flygorganisationer. Ett 20-tal luftvärdiga flygplan samt 10-tal statiska. Det finns även en stor avdelningen för simulatorer, bl a J 35 Draken, JAS 39 Gripen, Convair CV440 Metropolitan, McDonnell Douglas DC-10 och Airbus 320. Öppettider söndagar året runt 11.00-16.00. Övriga tider enligt överenskommelse.
Tel: 021-495 06 40.

Arboga Robotmuseum

Museet är unikt i Sverige och förmodligen i världen. Här beskrivs vår robothistoria från den tyska V1-bomben fram till beväpningen på JAS. Detta innefattar ett 25-tal olika robottyper från alla tre vapenslagen, från 2.VK fram till våra dagar. Tel 0589-104 99.

Köping

Bil- och Teknikhistoriska samlingarna

Flygavdelning med framförallt olika flygplantypers instrumentbrädor

ÖSTERGÖTLAND

Linköping

Flygvapenmuseum

Det största flygmuseet i Sverige. Mycket omfattande samlingar av militärt flyg och kring-utrustning. I utställningarna på Flygvapenmuseum får du lära dig mer om det svenska militärflygets utveckling och roll i samhället.

I utställningarna finns en unik samling militärflygplan och andra föremål med koppling till flygets hundraåriga historia. Utställningar som: Hemliga handlingar, Om kriget kommer – Sverige under kalla kriget, Det svenska militärflyget 1910-1945, Flygets teknikutveckling och Galleri Döderhultarn. På museet finns flygplan från 1910-talet och framåt.

Beläget på Malmens flygfält, väster om Linköping. Skyltat från E4.

Tfn 013-28 35 67. E-post info@flygvapenmuseum.se

 

Norrköping

Utställning, Norrköping minns F 13

F 13 kamratförening har under tre år byggt upp en utställning på temat Norrköping minns F 13. Sedan Flottiljen stängde 1993 har Flygvapnets stora närvaro i Norrköping under 50 år och med generationsväxlingar glömts bort. Kamratföreningen har nu tagit nya tag och vill påminna ortsbefolkningen och allmänheten i övrigt hur stor flygverksamheten var. F 13 var en av de mest aktiva flottiljerna i flygvapnet. F 13 var också bland de första flottiljerna att få de senaste flygplanstyperna. Öppet för bokade besök. http://f13.kamratforening.se/

Bilder nedan:
Flygambulans Tp 78, Noorduyn Norseman på Jämtlands Flyg- och Lottamuseum som ligger vid Optands flygplats söder om Östersund.
Foto: Bernt Olsson 

TP78 1

TP78 2

SK16 78

Checka in/ut hos SFF