Skip to content

Spotterpaviljong på Arlanda

På Arlanda, ESSA, finns en spotterpaviljong som Luftfartsverket har uppfört i samarbete med Svensk Flyghistorisk Förening. SFF svarar bl.a. för att det är rent och snyggt vid paviljongen.

Paviljongen finns på en kulle vid bana 01R/19L (även benämnd ”nya banan” eller ”bana 3”) och ligger i närheten av den vackra Halmsjön, se karta nedan. Halmsjöns vatten är numera friskt och klart och där finns en anlagd badplats. Från paviljongen ges en god vy över den nya banan på Arlanda. Strax intill passerar taxibana W som förbinder terminal 5 med de östra delarna av flygplatsen. På andra sidan sjön finns en badplats för den som vill svalka sig i vattnet. Paviljongen har blivit uppmärksammad i medier. Expressen och andra tidningar har haft reportage. TV 4 förlade en morgonsändning till platsen. Där ordnas också kurser i spotting. De är faktiskt unika i sitt slag. BBC World Service har haft reportage om dem, likaså svenska TV-kanaler. Till och med damtidningen Amelia har skrivit om hobbyn.

Allmänt om spotting

Spotting är en växande fritidssysslesättning och lockar gammal som ung. En del antecknar och prickar av flygplanens registreringar i särskilda listor medan andra fotograferar de olika flygplantyperna med de olika flygbolagens målning och märkning. Det finns numera både böcker och tidsskrifter om spotting.

Spotterpaviljongen på Arlanda har märkts ut med en skylt “Utsiktsplats” på vägen till Almunge, varför den är lätt att hitta. Här har några HD-fans gjort en paus för att spana in landningar på 19L.

Karta ESSA

Den röda markering markerar platsen för paviljongen. Kartan ingår i publikationen Svenska Flygfält  som ges ut av KSAB, Bromma. Kartan här får inte användas i samband med flygning, vi kan inte garantera att den är aktuell för flygbruk. KSAB har varit vänliga att ge oss tillstånd att publicera kartan här.

Andra lämpliga utsiktsplatser för spotting

Bana 26: Det ödetorp som ligger under kort final till bana 26 (vägavtaget mot Tilledal) samt invid staketet på södra sidan i höjd med sättningspunkten. En stig leder till en spotterplats som iordningställts med lastpallar för fri sikt över staketet.

Bana 01L: Vid östra sidan av bana 01L finns det en liten parkering och gångväg upp efter skogskanten till en lite högre plats. Man kör vägen mot fraktterminalen, i stället för brandstationen, så ligger infarten till vänster efter att man passerat banänden. Minst lika bra, om inte bättre, ställe som den byggda spotterpaviljongen då det är mer trafik på den banan.

Vid tidigare spotterplats invid staketet på västra sidan om 01L i höjd med sättningspunkten har lastpallarna nu tagits bort och likaså vallen som dom stod på.

Radiofrekvenser

Nedan några användbara frekvenser på Arlanda.

  • ATIS: 119,00 Arrival (automatisk utsändning, här lämnas bl a uppgift om bana i användning samt aktuellt väder)
  • ATIS: 119,00 Departure (samma som ovan, men för avgående trafik)
  • Ground: 121,70 (West)
  • Ground: 121,925 (North)
  • Ground: 121,975 (East)
  • TWR: 118,50 (Rwy 01L/19R, 08)
  • TWR: 125,125 (Rwy 01R/19L, 26)
  • Delivery: 121,825 (här lämnas färdtillstånd = “klarering eller clearence” för flygningen)
  • APP: 123,70, 124,10, 126,65

 

Regler vid paviljongen

Hjälp till att vårda denna vår gemensamma och värdefulla tillgång och att anmäla eventuella fel och brister till SFF kansli. Var vänlig och håll paviljongen och området runt omkring den snyggt genom att kasta tomma filmburkar, matsäcksrester och annat skräp i soptunnan. Då blir paviljongen trevligare för dem som kommer efter dig. Om någon före Dig inte slängt sitt skräp i soptunnan, hoppas vi att Du gör det åt honom eller henne. Eventuella skador eller andra brister kan anmälas till Svensk Flyghistorisk Förening som tillika är stugfogde. Telefon 0706-22 10 00 eller e-post kansli@flyghistoria.org

 

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning: (bil) Väg 273 mot Almunge/Norrtälje (skylltat från huvudinfarten samt från Märsta). Sväng vänster direkt efter den andra taxibanebron, mot ”Skogsvägen” och ”utsiktsplats”. Kullen med parkering och paviljong ligger på höger sida.

Vägbeskrivning: (kollektivt) SL-buss 583, Märsta-Arlanda och fortsätt förbi terminalerna. Går Du på vid terminalerna åk i riktning ”Arlanda”. Stig av vid ändhållplatsen Skogsvägen/Östra Hangarvägen, som ligger strax nedanför paviljonen.

 

Senaste Plane Spotting – Klicka här!

 

 

Länkar

Scramble: http://www.scramble.nl/airports.htm

Flightpix http://www.flightpix.com

 

Information i media

Viewing Area guide

Aviation News incorporating Jets May 2017

Checka in/ut hos SFF