Skip to content

Allmänt om publikationer

image002

Svensk Flyghistorisk Tidskrift är sedan 1990 medlemsorgan för Svensk Flyghistorisk Förening. Den utkommer med sex nummer per år, i mitten av jämn månad.
Material som önskas infört bör vara redaktionen tillhanda senast den 20 jämn månad.
Åsikter och synpunkter framförda i signerade artiklar står artikelförfattaren själv för.
Eftertryck medges, källan skall anges.

                                   

Redaktionsadress:

Michael Sanz
SFF Kansli
e-mail: redsft@flyghistoria.org


Redaktör: 
Michael Sanz.
Redaktionsråd: Lennart Andersson, Rickard Andersson, Ulf Delbro och Ulf Edlund.

Upplaga: 6000 ex. 
Annonser: Begär annonsprislista från redaktionen.

 

Distribution:

SFF Medlemsservice
Christer Persson
Box 102 67
100 55 STOCKHOLM
Sweden

Tel: 0768-220 300
e-mail: medlemsservice@flyghistoria.org

Besöksadress: Östermalmsgatan 87, STOCKHOLM

____________________________________________________________

Som SFF-medlem har du inloggningsbehörighet och kan då komma åt bl.a. de flesta årgångarna av våra tidskrifter som pdf-dokument, som kan läsas eller skrivas ut.

Observera att alla länkar nedan kanske ej är uppdaterade​!

Modellflygnytt och KSAK nyheter  Sveriges modellflygförbund SMFF började med tidning 1961 men före dess så var det KSAK som stod för modellflyget. De skannade äldre tidningarna innehåller förutom modellflyg en hel del om allmänflyg och speciellt segelflyg.

Modellflygnytts gamla nummer – en kulturskatt värd att bevara!!!
Extra gammalt före modellflygnytt 
Årgång 1961-1969   Årgång 1970-1979    Årgång 1980-1989  Årgång 1990-1999    Årgång 2000-2009    Årgång 2010- Diverse artiklar

Flyginstrument på Malmen 1919-1999. <- Klicka för att öppna boken. Lars-Erik Larsson, Linköping har gett oss möjlighet att lägga ut hans bok Flyginstrument på Malmen 1919-1999. Vi hoppas att många skall ha glädje och nytta av att kunna ta del av innehållet i boken på det här sättet. 

Flygvapen-Nytt. <- Klicka för att öppna boken.

Frivilliga Flygkåren 50 år. <- Klicka för att öppna boken.

Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet. <- Klicka för att öppna boken.

Nu i Flygvapnet, sept 2003 – dec 2005. <- Klicka för att öppna boken.

Svenskt flyg och dess män. <- Klicka för att öppna boken.

Tidningen TIFF<- Klicka för att öppna boken. För teknisk information från Försvarets Materielverk. Publicerad digitalt av Arboga Elektronikhistoriska Förening. 

Tionde flygflottiljen 70 år<- Klicka för att öppna boken.Jubileumsskrift 2010, Bulltofta 1940-1945. Klicka för att öppna boken 

Täby hembygdsförening skrift om F 2 Hägernäs. <- Klicka för att öppna boken. 

60 år med Luftfartsinspektionen. <- Klicka för att öppna boken.Länk till Luftfartsstyrelsens sida. Klicka för att öppna boken.

Flyglitteraturgruppen Malmen

FLIT har sedan 2015 en egen hemsida: www.flyglitteratur.se

 

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och  ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT.

I samband med Flyglitteraturträffen på Malmen utses genom omröstning “Årets flygbok”

Under flyglitteraturmötet finns möjligheter att köpa både nyutkommen och antikvarisk flyglitteratur. Flera av deltagande författare brukar ha med sig både nya och äldre alster ur sin produktion till försäljning.

Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur.
I ledningsgruppen ingår:
Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Henrik Tisell, Lars Tolkstam och Michael Gustafsson.

Är du intresserad av att delta hör av dig till någon av ovan angivna kontaktpersonerna.

Checka in/ut hos SFF