Skip to content

Ljudarkivet uppdaterat

Text: Gunnar Berns

Tillgång till SFF:s digitala bild- och mediearkiv är en förmån du har som medlem i SFF.

SFF Ljudarkiv, som är en del av mediearkivet, innehåller intervjuer med och föredrag av personer med bakgrund i civil eller militär flygverksamhet. Nu är ljudarkivet ånyo uppdaterat med ännu fler intressanta personer och händelser.
Totalt omfattar arkivet numer ca 330 inspelningar. Det utökas kontinuerligt i och med inspelningar som görs av SFF:s olika regionavdelningar vilka vi tacksamt tar emot. Inspelningarnas innehåll och medverkande personer framgår av förteckningen på hemsidan under fliken Arkiv. Denna uppdateras fortlöpande.

Som inloggad medlem kan du i din smarttelefon, surfplatta eller dator lyssna direkt på inspelningarna tack vare sök- och uppspelningsmöjligheten i SFF:s digitala bild- och mediearkiv. Ljudkvaliteten är naturligtvis varierande men för det mesta helt godtagbar. Det är ju inspelningar som daterar sig bakåt till mitten av 60-talet. Dessa gamla kassetter har digitaliserats och sedan överförts till mp3-filer.

Har du eller någon i din bekantskapskrets kassetter liggande med spännande flyghistoriskt innehåll? Vi tar i så fall gärna omhand dessa och ser till att de görs tillgängliga för alla SFF:s medlemmar. Kontakta arkivföreståndaren så hjälper han dig.

Mycket nöje med ditt lyssnande!

Checka in/ut hos SFF