Skip to content

Flygdagar & Modellbyggetävlingar

Uppdaterad 2019-06-10

Hjälp oss att få en så komplett sida som möjligt över flygdagar som planeras i Sverige och Norden samt de största flygdagarna i Europa.
Har Du en uppgift, vänligen sänd den till Björn Svensson, styrelsens kontakt för flygdagar och jubiléer.

Kalendern för Flygdagarna finner du här!

Uppdaterad 2019-08-21

Hjälp oss att få en så komplett sida som möjligt över Modellbyggetävlingar/Utställningar som planeras i Sverige och Norden, samt de största i Europa.
Har Du en uppgift, vänligen sänd den till Björn Svensson, styrelsens kontakt för modellbyggetävlingar/utställningar.

Kalendern för  Modellbyggetävlingar/Utställningar finner du här!

Checka in/ut hos SFF