Skip to content

Välkommen till

SFF arkiv är ett rent forskningsarkiv och håller normalt öppet onsdagar kl 09-16, övriga tider efter överenskommelse. 

Hjärtligt välkomna att besöka arkivet!

För att säkerställa att vi har bemanning vid besöket så måste vi få en föranmälan om besök – Denna görs till SFF Kansli, se info längst ner på sidan!

I SFF arkiv på Östermalmsgatan 87 i Stockholm finns:
  • ett bibliotek med mer än 5.000 olika böcker och unika dokument som behandlar både civilt och militärt flyg,

  • en tidskriftsamling som är mycket komplett med ca 300 olika titlar av svenska och utländska tidskrifter från 1900-talets början fram till idag,

  • ett fotoarkiv med över cirka 200.000 foton,

  • ett filmarkiv bestående av cirka 1500 titlar,

  • ett ljudarkiv bestående av cirka 330 inspelningar,

  • medlemmar har dessutom tillgång till föreningens unika digitaliserade mediearkiv,

  • en mycket engagerad och kompetent arkivgrupp!
  • Arkivet har också en gedigen och intressant historia!

Knapparna nedan ger mer info om arkivets olika avdelningar med länkar till innehållsförteckningar mm!

Donationer:

SFF arkiv bygger huvudsakligen på donationer från medlemmar. Vi tar gärna emot bilder (dia, svart/vita, färg, neg, glasplåtar), ljudband (kassetter) och böcker samt rekryteriningsbroschyrer, flygdagsprogram och andra handlingar, företrädesvis med svensk flyghistorisk anknytning. 
Tidskriftsarkivet är förhållandevis väl tillgodosett.

I de fall SFF som donation erhåller böcker som redan finns i arkivet, önskas donators medgivande att försälja dessa till högstbjudande, varvid intäkten till fullo tillfaller SFF för inköp av angelägna böcker samt inbindning/restaurering av äldre böcker. 

Samarbetande arkiv:

SFF har överenskommelser med Flygmuseum i Ängelholm och med Segelflygmuseum på Ålleberg att presentera deras arkiv- och biblioteksinnehåll i form av innehållsförteckningar.  

F 10 arkiv

F 10 bibliotek

Ålleberg arkiv (under bearbetning)

Mer info om arkivets olika avdelningar med länkar till innehållsförteckningar mm:

(enbart korta utdrag - Medlemmar har tillgång till de fullständiga förteckningarna, efter inloggning)

Checka in/ut hos SFF