Skip to content

SFF satsar på ett Redaktionsråd för Flyghistorisk Revy

Text: Ulf Delbro
Foto: Björn Svensson

SFF:s årsbok Flyghistorisk Revy och Svensk Flyghistorisk Tidskrift är sedan många år föreningens mest uppskattade medlemsförmån. Årsboken, FR, som kommer i december varje år, är en publikation som medlemmarna verkligen ser fram emot, det framgår i medlemsenkäter och i kommentarer vid kontakt med medlemmar runt om i landet, inte minst när vi träffar dem på flygdagar och liknande evenemang.

Årsböckerna bidrar till att medlemmar förnyar sitt medlemskap år efter år, och ger även mycket värdefull draghjälp vid medlemsrekrytering plus att de är eftertraktade på flygboksmarknaden. Till detta kommer att Flyghistorisk Revy medverkar till att SFF:s ändamålsparagraf i stadgarna uppfylles när det gäller att ”…dokumentera såväl materiel- som personhistoria”.

För att säkerställa, att det finns ett gediget beslutsunderlag när det gäller val av teman för kommande årsböcker, beslutade styrelsen på förslag från marknadsgruppen att inrätta ett redaktionsråd för Flyghistorisk Revy – FR RR. Redaktionsrådet får en nyckelroll för Flyghistorisk Revy och är en del av en helt ny satsning.

Redaktionsrådets uppgifter

Redaktionsrådet får ansvar för att för styrelsen presentera förslag till teman. Rådet består av ett litet antal personer med god kännedom om och koppling till flygboksvärlden, och som har goda förutsättningar att kunna bedöma vad som är intressant och attraktivt för våra medlemmar att läsa om.

För att fånga upp tänkbara teman skall rådet ha en nära kommunikation med flygboksförlag, SFF-medlemmar, författare, FLIT (Flyglitteraturträffen) och med övriga, som kan tänkas bidra med idéer och förslag. Jubileer, historiska händelser m.m. utgör en viktig källa till teman, som gruppen skall bevaka.

Redaktionsrådet skall söka och föreslå teman med fem års framförhållning.

Redaktionsrådet kan även till styrelsen framlägga förslag på teman som ej passar att ges ut som en Flyghistorisk Revy, men som är angeläget ur en rent flyghistorisk synvinkel. Det blir i så fall en specialutgåva som skall överensstämma med ändamålsparagrafen i stadgarna.

Gruppens sammansättning

Styrelsen har valt personer att ingå i redaktionsrådet som kan se med helt nya ögon på Flyghistorisk Revy och vad medlemmarna är intresserade av. Gruppen består av följande personer, de flesta mycket välkända profiler:

Lennart Andersson, författare av ett flertal flygböcker. Thorbjörn Engback, tidigare pilot i Flygvapnet och författare av flygböcker. Peter Liander, flygfotograf, skribent och flygboksförfattare. Rune Pettersson, inofficiell ordförande i GEFS, Grästorp-Essunga Flyghistoriska Sällskap. Lars Tolkstam, ordförande i SFF Region Örebro och engagerad i FLIT plus hängiven byggare och dito flygare av modeller av oldtimertyp.

Uppstart

Fredag kväll den 27 september samlades medlemmarna i redaktionsrådet tillsammans med SFF:s ordförande Thomas Allard och styrelsens marknadsgrupp Ulf Delbro, Sune Larsson och Björn Svensson till ett uppstartmöte i Linköping. Thomas Allard hälsade rådsmedlemmarna mycket välkomna och betonade rådets nyckelroll för framställning av Flyghistorisk Revy. Efter en mycket trevlig runda då var och en presenterade sig avslutades aftonen med social samvaro med livliga diskussioner och berättelser.

Under lördag förmiddag den 28 september gjordes inledningsvis en förnyad genomgång av rådets uppgifter plus instruktion om praktikaliteter. Därefter fick redaktionsrådet i enrum under en och en halv timma diskutera hur man vill lösa uppgiften och att utse kontaktperson mot marknadsgruppen/styrelsen.

Rådsmedlemmarna är mycket entusiastiska för uppgiften och ser fram mot att medverka till att SFF ger ut årsböcker med hög kvalitet och intressant innehåll, det framhöll man unisont vid återsamlingen. Man hade redan flera, intressanta uppslag som man redovisade.

Redaktionsrådet är dessutom mycket positiva till att ta emot förslag på teman från SFF-medlemmar, allt är av intresse att få in. Kontaktperson i rådet är Thorbjörn Engback som kan kontaktas på e-postadressen: t.engback@gmail.com. Varmt välkomna med förslag!

190928 .1SFF:s redaktionsråd för Flyghistorisk Revy.
Fr.v. Peter Liander, Lars Tolkstam, Lennart Andersson, Thorbjörn Engback och Rune Pettersson.

Checka in/ut hos SFF